Konference ISSS 2021 v netradičním termínu

, Hradec Králové

Ve dnech 20.–21. září se v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové koná již 23. ročník populární konference ISSS. Je to poměrně neobvyklý termín zapříčiněný vlnou pandemie Covid-19 a s ní spojenými restriktivními opatřeními. Minulý ročník se po několika odkladech nakonec v podzimních měsících odehrál v online podobě a velice podobně, a to formou videokonference, proběhla v květnu 2021 i visegrádská konference V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society), která obvykle doprovází národní konferenci ISSS.

V dubnu příštího roku se uskuteční 24. ročník ISSS – jak organizátoři pevně věří – v plném rozsahu, a to ve dnech 11.–12. 4. 2022.

„Více než roční omezení konání konferenčních akcí jsme museli přijmout jako fakt, i když loňská konference byla kompletně připravena, a to hned dvakrát – jak pro dubnový, tak posléze posunutý říjnový termín,“ říká RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel konference. „Nyní jsme se přes některá přetrvávající doporučení, která se projevují například v jiném uspořádání výstavní části konference, s organizační částí i obsáhlým programem vypořádali bez problémů, a i v této složité době si uchováváme status jedné z největších konferenčních akcí svého druhu v celém regionu střední a východní Evropy.“

Na královéhradecké konferenci ISSS se v posledních letech pravidelně registruje přes 2300 účastníků. Vzhledem k tomu, že jde o politicky nezávislou platformu, prakticky každoročně se akce koná pod oficiální záštitou a zpravidla i za osobní účasti členů vlády, představitelů obou komor Parlamentu ČR, vládního zmocněnce pro IT a digitalizaci a Asociace krajů ČR. Téměř pravidlem se již stala přítomnost zástupců Evropské komise.

Přednášková část konference se aktuálně zaměří na nové trendy, plány a příklady úspěšných projektů státních orgánů a samospráv i další plánované kroky v oblasti digitalizace veřejné správy. Jedním z významných témat bude eHealth a související problematika, byť se nebude zabývat jen pandemií, ale i budoucností oblasti jako takové. Chybět nebudou ani další důležitá témata jako kybernetická bezpečnost, řízení vnitřních procesů ve veřejné správě, archivace a spisové služby a podobně.

Nedílnou součástí programu konference jsou i výstavní expozice firem a organizací, dodávajících svoje řešení nebo poskytujících konzultační a servisní služby. Počet vystavovatelů se v posledních letech ustálil kolem stovky, generálním partnerem konference je Česká spořitelna a mezi spolupracujícími subjekty nechybí významné společnosti z oblasti informačních a komunikačních technologií, Kraj Vysočina, resortní ministerstva (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR), řada významných asociací či institucí z oblasti státní správy.

Tradicí se již stalo také předávání ocenění Český zavináč, které obvykle získává osobnost či projekt, který významně přispěl k rozvoji informační společnosti s přihlédnutím k potřebám státní správy a samospráv. Vítěze celostátního kola a Ceny ministryně pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci pozná také populární soutěž Zlatý erb.

Více informací o aktuálním ročníku i předchozích akcích včetně bohatého audio i videoobsahu je k dispozici na www.isss.cz.