Konference ISSS 2021 se připravuje

Ve dnech 20.–21. září se v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové uskuteční již 23. ročník populární konference ISSS. Je to poměrně netradiční termín zapříčiněný aktuální vlnou pandemie Covid-19 a s ní spojenými restriktivními opatřeními. Minulý ročník se po několika odkladech nakonec v podzimních měsících odehrál v online podobě. Velice podobně, a to formou videokonference, probíhá v současné době i visegrádská konference V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society), která je zaměřena především na e-turismus.

Na královéhradecké konferenci ISSS se v posledních letech pravidelně registruje přes 2300 účastníků a vzhledem k tomu, že jde o politicky nezávislou platformu, prakticky každoročně se koná pod oficiální záštitou a zpravidla i za účasti premiéra, ministra vnitra, několika dalších členů vlády, představitelů obou komor Parlamentu ČR, vládního zmocněnce pro IT a digitalizaci a Asociace krajů ČR. Téměř pravidlem se již stala přítomnost zástupců Evropské komise.

Hlavní náplní programu připravovaného ročníku budou otázky související s digitalizací veřejné správy, a to nejen v dobách pandemie. Ve dvoudenním programu se objeví prezentace a diskuse odrážející aktuální stav e-governmentu, témata jako elektronická identita a efektivní komunikace občanů s úřady, problémy v oblasti kybernetické bezpečnosti či problematika digitalizace jednotlivých oblastí veřejné správy jako jsou zdravotnictví, justice, záležitosti souvisejících rezortů a mnohá další… Chybět nebudou ani bloky pokrývající další rozvoj potřebné infrastruktury, zvyšování efektivity výkonu veřejné správy nebo pokračování projektů v rámci chytrých měst a regionů.

Důležitou součástí programu jsou každoročně výstavní expozice firem a organizací, dodávajících svoje řešení nebo poskytujících konzultační a servisní služby, jejichž počet se v posledních letech ustálil kolem stovky. Generálním partnerem konference je opět Česká spořitelna a mezi spolupracujícími subjekty nechybí významné společnosti z oblasti informačních a komunikačních technologií, Kraj Vysočina, rezortní ministerstva (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR), řada významných asociací či institucí z oblasti státní správy.