Digitalizujeme ISSS

Vzhledem k současným restrikcím v souvislosti s koronavirovou pandemií, které budou trvat minimálně do listopadu, se organizátoři této populární akce rozhodli uspořádat konferenci v poněkud odlišné online podobě. Vychází tak vstříc veškerým doporučením Ministerstva zdravotnictví, Vlády ČR a krizového štábu.

Zájemci o problematiku e-governmentu ani již registrovaní účastníci odloženého a nyní zásadně proměněného 23. ročníku o žádné klíčové body programu nepřijdou. Prostřednictvím internetových záznamů postřehů politiků a přímých přenosů diskusí relevantních odborníků přineseme v průběhu následujících dvou měsíců ta nejdůležitější témata, jimž se měla konference v původně plánovaném formátu věnovat, stejně jako řečníky, na jejichž přednášky se návštěvníci vždy těšili. Je velice pravděpodobné, že i aktuální plán postupného vysílání jednotlivých příspěvků bude ovlivněn stávajícími celostátními opatřeními i vnitrofiremními a vnitroinstitucionálními restrikcemi, ale přesto se budou všichni zúčastnění snažit zprostředkovat online formou všechny aktuální a důležité informace a názory.

isss.online

Na stránkách isss.online budou záhy k dispozici příspěvky a komentáře k aktuálnímu ročníku, stejně jako několik diskusních bloků zaměřených na jednotlivá klíčová témata. O podrobnějším programu budou zájemci informování také prostřednictvím stávajících webových stránek www.isss.cz, Deníku veřejné správy a komunikačních kanálů mediálních partnerů akce.

Pevně věříme, že na jaře příštího roku se budeme moci opět potkat osobně, tentokrát již na 24. ročníku konference ISSS/V4DIS, který se v případě, že vše půjde dobře, uskuteční v tradiční podobě. Všichni účastníci se tak budou moci kromě sledování přednášek opět naplno věnovat tomu nejdůležitějšímu – osobním pracovním schůzkám, diskusím o aktuálních problémech a výměně zkušeností, intenzivně vzájemně komunikovat a probírat zásadní otázky digitalizace veřejné správy se širokým spektrem politiků, kolegů ze státní správy i samospráv, řadovými pracovníky úřadů i dodavateli ICT technologií.