Archiv českého e-governmentu

V roce 1998, kdy se v Praze odehrála první konference ISSS, byla informační společnost, stejně jako širší využívání internetu ve veřejné správě, ještě v plenkách. I několik dalších ročníků se zaměřilo především na osvětu a přiblížení možností, které moderní technologie nabízejí. Během pár let ale prudce narostl počet návštěvníků, množství témat, přednáškový čas i expozice dodavatelských firem. Ve druhé dekádě se už na platformě ISSS běžně řešily infrastrukturní projekty, problémy a úspěchy tuzemského e-governmentu i nejnovější záměry a trendy ve vývoji informační společnosti, a to nejen v ČR. Hradecká konference se tak postupně stala místem setkání politiků, představitelů samospráv a pracovníků úřadů s manažery dodavatelských firem, odborníky a všemi, kdo mají na rozvoji digitalizace života nějaký podíl. Místem, kde účastníci nejen diskutují a navzájem se informují, ale kde se často dolaďují další kroky, vytvářejí se strategie a rozhoduje se o důležitých věcech.

A teď to podstatné – prakticky vše, co se za více než dvě desetiletí v tuzemském e-governmentu událo, je k dispozici v archivu konference, ať už jde o aktuality, prezentace, fotografie, audio a videozáznamy a mnoho dalšího… Rozhodně to stojí za pozornost!

Vyhledávání