Programový výbor

RNDr. Tomáš Renčín
předseda
Mgr. Zdeněk Zajíček
ICT Unie, o. s.
Ing. Petr Pavlinec
Krajský úřad kraje Vysočina
Ing. Ivo Bělonohý
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů
Ing. Pavel Rous
Magistrát města Kladna
Ing. Cyril Čapka
Komise pro informatiku Svazu měst a obcí ČR

Programový ředitel

Mgr. Vojtěch Dvořáček