Průzkum IDC: Porovnání ICT priorit veřejného sektoru ČR

Společnost IDC CEMA, která je již řadu let analytickým partnerem konference ISSS/V4DIS, provedla během března a dubna 2019 průzkum mezi registrovanými účastníky konference ISSS, největší tuzemské akce pro veřejnou správu. Šetření se zaměřilo především na očekávání a priority pracovníků státní správy i samospráv s rozhodujícími pravomocemi, a to v oblasti ICT a rozvoje e-governmentu.

Ze šetření vyplynulo, že očekávání v této oblasti jsou stále velmi pozitivní, a to již třetím rokem v řadě. Bezpečnost zůstává významným tématem jak v oblasti administrativy, tak u uživatelů, ve srovnání s ní však narůstá důležitost uživatelsky přívětivých služeb pro občany. Veřejný sektor ČR sice investuje do iniciativ pro budoucnost, ale tyto investice jsou stále omezeny jen na určité případy. Jejich širšímu přijetí brání nejasná strategie v této oblasti.