ISSS 2019 – digitalizace, digitalizace, …

, Hradec Králové

V kongresovém centru Aldis se opět po roce scházejí špičkoví politici, poslanci a senátoři Parlamentu ČR, šéfové státních organizací, náměstci ministrů, hejtmani, primátoři, starostové i další zástupci státní správy i samospráv a budou zde dva dny jednat a diskutovat o dalším rozvoji digitalizace veřejné správy. Podle všech předpokladů počet registrovaných hostů opět překročí číslo 2300. Na pondělním slavnostním zahájení nechybí ani místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horská, premiér Andrej Babiš, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček, ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová nebo ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková i další osobnosti. Již potřetí se ve své pozici komisařky EK pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví konference účastní i Věra Jourová, která bude i jedním z přednášejících v úvodním odpoledním bloku. Čerstvá držitelka ocenění Český zavináč, které převzala na slavnostním setkání v předvečer konference, zahájí odpolední program v Malém sále přednáškou „Může Evropa uspět v digitální budoucnosti při zachování svých principů a hodnot?“.

„Velice nás těší, že tako jarní akce si řadu let drží mimořádně vysoký kredit jak mezi stovkami zástupců veřejné správy, tak mezi špičkovými politiky, ať už jsou z jakékoli části politického spektra,“ říká RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel konference ISSS/V4DIS. „Na přípravě celého konceptu a naplnění hlavních témat se každoročně podílejí desítky spolupracovníků ze státní správy, samospráv, podnikatelské sféry a odborníků. Všem jim patří naše poděkování, protože si uvědomujeme, že sami bychom konferenci v podobném rozsahu určitě nemohli zvládnout.“

V letošním roce je většina prezentací a diskusí věnována tématům, jako jsou identifikace a identita občana v digitálním světě, rozšiřující se nabídka a možnosti digitálních služeb poskytovaných orgány veřejné moci, digitalizace stavebního řízení, projektům jako Portál občana nebo čipový občanský průkaz, či úskalím v oblasti veřejného investování. Zajímavě se rýsují také programové sekce věnované elektronizaci zdravotnictví nebo digitálním technickým mapám a jejich dalšímu rozvoji. Často probírané aspekty kybernetické bezpečnosti nebo využití moderních technologií v různých oblastech digitalizace života jsou v posledních letech obsaženy skoro ve všech přednáškách, nicméně i tak budou na programu bloky věnované specializovaným vystoupením k těmto tématům.

V programu doprovodné visegrádské konference, který se bude prolínat s prezentacemi a diskuzemi národní konference ISSS, se objeví informace o zajímavých projektech e-governmentu, které se v regionu V4 podařilo rozpracovat nebo dokončit, představí se řada příkladů dobré praxe a diskutovat se bude o hlavních výzvách a plánech v oblasti digitalizace života. Na pořad jednání přijde i hodnocení aktuálního stavu e-governmentu, další rozvoj konceptu „smart cities“ a „smart regionů“ a stranou nezůstane ani přeshraniční či mezinárodní spolupráce nebo využití moderních technologií v oblasti turistického ruchu.

Součástí oficiálního programu konference je rovněž pondělní odpolední blok přednášek a workshop účastníků soutěží Zlatý erb a ZlatyErb.sk s podtitulem „Zkušenosti s weby samospráv v zemích V4“, kterého se tradičně účastní i zástupci Senátu Parlamentu ČR a řada dalších významných představitelů veřejné správy ČR i dalších zemí. Během něj budou oceněni soutěžící letošního Zlatého erbu, kteří se v kategoriích celostátního kola umístili na druhých a třetích místech, vítězové pak svoje diplomy a ceny tradičně obdrží na slavnostním vyhlášení v rámci programu pondělního galavečera.

Více informací včetně novinek, programového schématu, fotodokumentace, audio- a videozáznamů i kompletního archivu minulých ročníků lze najít na www.isss.cz.

Prokop Konopa