Schéma programu konference ISSS 2019, pondělí, 1. dubna

[ Úterý, Podrobný program ]

Čas Velký sál Malý sál Přednáškový sál Eliščin sál Jednací sál Labský sál Visegrádský salonek
Výsledky práce Ministerstva vnitra a plány na rok 2019
Spisové služby a archivace
Hybridní spis je realita
Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Vysoká škola ekonomická
eHealth I
Představení věcného návrhu zákona o eHealth – Legislativní a právní hledisko
JUDr. Radek Policar, Ministerstvo zdravotnictví
Zpráva o aktuálním stavu – Národní digitální archiv
Bc. Jiří Bernas, Národní archiv
Představení věcného návrhu zákona o eHealth – Hlavní části návrhu zákona a jejich variantní řešení
doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Automatizace výběru archiválií ve skartačním řízení: co všechno ještě chybí?
Mgr. Zbyšek Stodůlka, Národní archiv
eRecept – rok poté
Mgr. Irena Storová, MHA, Státní ústav pro kontrolu léčiv
Typový spis a jiné nadávky
Ing. Miroslav Kunt, Národní archiv
Vazby mezi eHealth a eGov
Tomáš Šedivec, Ministerstvo vnitra
Aktivity CNZ v oblasti spisových služeb
Ing. Jan Heisler, CNZ
Slavnostní zahájení
Mgr. Miluše Horská, místopředsedkyně, Senát Parlamentu ČR; Ing. Andrej Babiš, předseda vlády, Vláda ČR; Jan Hamáček, první místopředseda vlády a ministr, Ministerstvo vnitra; Ing. Klára Dostálová, ministryně, Ministerstvo pro místní rozvoj; Ing. Marta Nováková, ministryně, Ministerstvo průmyslu a obchodu; Mgr. et Mgr. Věra Jourová, komisařka, Evropská komise; PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., poslanec, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR; Ing. Vladimír Dzurilla, vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci, Úřad vlády ČR; doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace, Úřad vlády ČR; MUDr. Jiří Běhounek, hejtman, Kraj Vysočina; PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman, Královéhradecký kraj; MUDr. Zdeněk Hřib, primátor, Hlavní město Praha; prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., primátor, Statutární město Hradec Králové; PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, primátor, Město Kežmarok; Ing. Karel Večeře, předseda, Český úřad zeměměřický a katastrální; Mgr. Zdeněk Zajíček, prezident, ICT Unie, z. s.; Ing. Tomáš Salomon, generální ředitel, Česká spořitelna, a. s.; Ing. Rudolf Urbánek, generální ředitel, Microsoft, s. r. o.; Ing. Michal Stachník, generální ředitel, Cisco Systems (Czech Republic) s. r. o.; Ing. Roman Knap, generální ředitel, Česká pošta, s. p.; Ing. Petr Dvořák, generální ředitel, Česká televize; RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel, Konference ISSS/V4DIS 2019
Přenos slavnostního zahájení
Digitální služby I
Zákon o právu na digitální služby
PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR; Ing. Vladimír Dzurilla, Úřad vlády ČR; Mgr. Zdeněk Zajíček, ICT Unie, z. s.
Digitalizace společnosti
Může Evropa uspět v digitální budoucnosti při zachování svých principů a hodnot?
Mgr. et Mgr. Věra Jourová, Evropská komise
Tematický blok ČÚZK
Průzkum spokojenosti na ČÚZK (výsledky průzkumu se zaměřením na služby)
Petr Kokeš, Český úřad zeměměřický a katastrální
eHealth II
Implementace rozhraní pro sběr dat o pohybu léčiv od všech dotčených subjektů
Ing. Tomáš Hájek, Státní ústav pro kontrolu léčiv; Vítězslav Košina, IBA CZ, s.r.o.
Cloudové služby a kybernetická bezpečnost I
Stav příprav eGovernment cloudu v ČR
Ing. Miroslav Tůma, Ph.D., Ministerstvo vnitra
Změny v poskytování dat KN (zkušenosti z provozu, statistiky volání služeb CtiOS, atd.)
Ing. Petr Souček, Ph.D., Český úřad zeměměřický a katastrální
Koncept Smart Cities z pohledu státní správy
Interoperabilita dat ve zdravotnictví, reálný stav v roce 2019
Jan Hůlek, Institut pro podporu elektronizace zdravotnictví, z.ú.
Digitální Česko – Digitální ekonomika a společnost
Ing. Petr Očko, Ing. Ivan Pilný, Ministerstvo průmyslu a obchodu
Revize a čištění dat v katastru nemovitostí
Mgr. Martina Hercegová, Český úřad zeměměřický a katastrální
Přínos hybridních cloudových služeb datového centra SPCSS
Jiří Krula, Státní pokladna Centrum sdílených služeb; Petr Kubeš, ALEF NULA a.s.; Václav Koudele, Microsoft, s. r. o.
Diskuse a dotazy
IDDR
Ing. Milan Blaha, Ph.D., Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Platforma pro kybernetickou bezpečnost od Palo Alto Networks
Ing. Radim Pácl, Ing. Tibor Tvardzik, Palo Alto Networks
GIS
INSPIRE
Ing. Jitka Faugnerová, CENIA
Využití nových video technologií v simulačních centrech
Ing. Petr Krkavec, DISK Systems, s.r.o.
Česká spořitelna – průkopník otevřeného bankovnictví
Martin Medek, Česká spořitelna, a. s.
Případová studie nasazení F5 v SITMP – Zabezpečený přístup k aplikacím & Web aplikační FW
Martin Kylián, Správa informačních technologií města Plzně; Filip Kolář, Radovan Gibala, F5 Networks
Digitální služby II
Standard digitálních služeb
Ing. Roman Vrba, Ing. Petr Kuchař, Ing. Ondřej Felix, Ing. Jiří Kárník, Ing. David Šetina, Michal Bláha, Ministerstvo vnitra
Simulace nejen ve zdravotnictví
Radim Šejnoha, AV MEDIA, a. s.
Atractive Danube
Ing. Jana Bašistová, Ph.D., CENIA
Detekce, prevence a odezva v síti a na koncových bodech od Palo Alto Networks
Ing. Radim Pácl, Ing. Tibor Tvardzik, Palo Alto Networks
Elektronické zdravotnictví v kraji
Michal Schmidt, ICZ a.s.
Spisové služby a podepisování
Aktuální trendy vedení spisových služeb
PhDr. Jiří Úlovec, Ministerstvo vnitra
Česká pošta partner státu
Mgr. Andrea Barešová, Česká pošta, s. p.
Land Cover v ČR
Mgr. Zbyněk Stein, CENIA
Elektronická identita I
Úvodní slovo
Mgr. Barbora Kořanová, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
Národní kontaktní místo pro eHealth
Ing. Klára Jiráková, Krajský úřad Kraje Vysočina
Aktuální trendy v komunikaci s občany I
Jak jsme připraveni na generační změnu TV vysílání, která zasáhne 60 % domácností (!/?)
Marcel Procházka, České Radiokomunikace a.s.
Elektronické skartační řízení v praxi
Ing. Zdeňka Marková, Renata Dymešová, Městský úřad Chvaletice; Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o.
Projekt SONIA – příspěvek bank k rozvoji digitálního Česka
Ing. Pavel Štěpánek, Česká bankovní asociace z.s.p.o.; JUDr. Josef Donát, LL.M., CIPP/E, ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Digitálně přívětivá legislativa
Michal Rada, Pracovní výbor pro digitálně přívětivou legislativu
IT podpora při boji s kůrovcovou kalamitou
Jaroslav Škrobák, Magistrát města Jihlava
Projekt přeshraniční výměny eReceptů NIX-ZD.CZ II. – změny v e-preskripci
Ing. Renata Golasíková, Mgr. Tereza Vyšatová, Státní ústav pro kontrolu léčiv
Jak bude? To ví jen…Váš mobil! – Vývoj aplikace pro ČHMÚ
Ing. Tomáš Ammer, OKsystem a.s.
Lesk a bída elektronického podepisování
Ing. Tomáš Vašica, Krajský úřad Moravskoslezského kraje
INSPIRE na ČÚZK (CPX, validace služeb, metadata)
Ing. Petr Souček, Český úřad zeměměřický a katastrální
Digitální služby a koncept „Smart veřejné správy“
Smart city aneb jak si nepořídit zajíce v pytli
Ing. Marek Řezáč, GORDIC spol. s r.o.
Projekt elektronických výzev k platbám místních poplatků
Mgr. Milan Čigáš, Městský úřad Litoměřice; Mgr. Jan Brychta, Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o.
Spisová služba jednoduše jako služba z cloudu
Jaroslav Brousil, Vysoká škola ekonomická; Martin Duchek, S&T PilsCom, s.r.o.; Michal Kolb, Microsoft, s. r. o.
Elektronická identifikace
Ing. Michal Pešek, Josef Knotek, Správa základních registrů; Ing. Petr Kuchař, Ministerstvo vnitra
Diskuse a dotazy
Informatizace v resortu justice
UŠI – Ozvučení a nahrávání v jednacích síních
Ing. Jan Ladin, Ing. Karel Petr, Michal Krupica, Ministerstvo spravedlnosti
Regionální dopravní systém PID Lítačka: digitalizace a propojování
Michal Fišer, MBA, Michal Beránek, Operátor ICT, a.s.
Politinn – první sociální síť pro veřejnou správu a občany
Jan Soukup, Andreas Kaulfuss, Politinn a.s.
Optimalizace procesů oběhu dokumentů (OPOD) resortu MPSV
Mgr. Lukáš Papula, Ministerstvo práce a sociálních věcí
Právní a ekonomický blok
Aktuální stav a budoucnost elektronizace zadávání veřejných zakázek
Ing. Stanislav Bogdanov, Ministerstvo pro místní rozvoj
Elektronická identita II
Přeshraniční autentizace podle eIDAS odstartovala
Jaromír Talíř, CZ.NIC, z. s. p. o.
Gitlab justice
Ing. Jan Ladin, Ing. Eva Vidová, Mgr. Přemysl Sezemský, Ministerstvo spravedlnosti
Aktuální stav Egovernmentu aneb jsme připraveni na digitální služby?
Mgr. Vít Cvrček, GORDIC spol. s r.o.
eAccessibility
Bude rok 2019 v přístupnosti průlomový?
Michal Rada, Odborná skupina pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb
Vendor lock-in ve veřejných zakázkách na IT aneb boj s minulostí
Mgr. Kamil Jelínek, Krajský soud v Brně
Aktuální trendy v komunikaci s občany II
Nejnovější trendy moderní komunikace na dálku
Jiří Plátek, AV MEDIA, a. s.
Digitalizace stavebního řízení
Koncepce digitalizace stavebního řízení a územního plánování
Ing. Marcela Pavlová, Bc. Václav Nebeský, Ministerstvo pro místní rozvoj
Nařízení eIDAS v praxi
Mgr. Adéla Bušová, CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o.
Online video streaming – případové studie
Ing. Petr Krkavec, DISK Systems, s.r.o.
Diskuse a dotazy
Co přinese zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací?
Radek Horáček, Ministerstvo vnitra
Pokračování realizace projektu e-Sbírka a e-Legislativa
Mgr. Aleš Gola, Ministerstvo vnitra
Informatizace samospráv I
Chytrý a přívětivý úřad
Radim Klabal, Soitron s.r.o.; Jana Baráková, Microsoft, s. r. o.
eIDAS a vzdálený kvalifikovaný elektronický podpis
Ing. Petr Dolejší, SEFIRA spol. s r.o.
Využití umělé inteligence, IoT a dalších aktuálních trendů v eGovernmentu I
Future of Work
Jan Alexa, IDC
Bezpečná mobilní komunikace, odolná vůči novým kybernetickým hrozbám
Ing. Vladimír Brenkuš, ATS-TELCOM PRAHA a.s.
Přístupnost webů a aplikací: Jaké jsou skutečné potřeby uživatelů s handicapem?
Radek Pavlíček, Masarykova universita v Brně
Podpora digitalizaci stavebního řízení ze strany Poslanecké sněmovny
Mgr. Martin Kupka, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
Integrace AIS VITA do IS obce, včetně Portálu občana a Portálu úředníka
Mgr. Jan Křížek, Miroslav Štochel, VITA software, s.r.o.
Nenechte se překvapit legislativními změnami, využijte ASPI!
Ing. Jiří Shameti, Wolters Kluwer ČR, a.s.
Geoprostorová řešení pro chytrá města, regiony i organizace
Vladimír Špaček, Hexagon; Jana Baráková, Microsoft, s. r. o.
resl.news – Informační monitoring médií
Jan Šárka, Pavel Střasák, Ph.D., ENGINN EFFECT, s.r.o.
Diskuse a dotazy
Digitální stavební řízení
Ing. Ladislav Čapek, MBA, Ing. Filip Kadeřábek, Asseco Central Europe, a. s.
Základní teze nového zákona o dražbách
Ing. Zdeňka Niklasová, Ministerstvo pro místní rozvoj
Cloudové služby a kybernetická bezpečnost II
Současná situace v IROP v oblasti eGovernmentu a kybernetické bezpečnosti
Mgr. Zdeněk Semorád, Ministerstvo pro místní rozvoj
Měření rychlosti – automatizované zpracování výzev, správní řízení
Mgr. Jan Křížek, VITA software, s.r.o.
Smart metering může přinést miliony v úsporách
Jiří Krula, Státní pokladna Centrum sdílených služeb; Martin Reichelt, Predu s. r. o.; Václav Koudele, Microsoft, s. r. o.
Encyklopedie Prahy 2
Ing. Jaroslav Šolc, Městská část Praha 2
AIS Stavební úřad a Projekt digitalizace…
Ing. Jiří Štochel, VITA software, s.r.o.
Ekonomický informační systém ČSSZ a jeho přeměna z EKIS na EMA
Ing. Anna Vázlerová, Česká správa sociálního zabezpečení
Tvorba spisového řádu a revize spisového a skartačního plánu
Tomáš Pitrocha, Obecní úřad Domašov; Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o.
Mohou pokročilé hrozby ovlivnit digitální transformaci e-governmentu?
Horymír Šíma, FORTINET
Jak nová generace automatického rozpoznávání řeči zvyšuje efektivitu
Petr Herian, NEWTON Technologies a. s.; Tomáš Mirošník, Microsoft, s. r. o.
Diskuse a dotazy
A co na to VITA, co úředníci, co občané?
RNDr. Ivana Havlíková, VITA software, s.r.o.
Informatizace samospráv II
Moderní efektivně řízená knihovna
Ing. Libuše Nivnická, GORDIC spol. s r.o.
Služby eGovernmentu v roce 2019
Portál občana a sdílené služby – zkušenosti s připojováním (workshop)
Ing. Roman Vrba, Ing. Ondřej Felix, Ministerstvo vnitra; Ing. Pavel Matějka, Jan Vlasák, Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.
Využití Umělé inteligence (AI) v prostředí NKÚ
Mgr. Zdeněk Šír, PhDr. Radek Haubert, Nejvyšší kontrolní úřad; Zuzana Poláčková, Trask solutions a. s.; Tomáš Mirošník, Microsoft, s. r. o.
Evoluce ve fungování IT: Inteligentní cloudové služby společnosti Oracle
Patrik Plachý, Oracle Czech, s.r.o.
Moderní privátní cloud pro město na platfomě OpenStack a Kubernetes
Adam Skotnický, Ing. Petr Krejčí, Technologické centrum Písek s.r.o.
Digitální technická mapa ČR
Architektura Digitální technické mapy ČR
Mgr. Jiří Čtyřoký, Ph.D., Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Otevřená data
Současný stav otevřených dat v ČR
Ing. Jakub Malina, Ministerstvo vnitra
Využití umělé inteligence, IoT a dalších aktuálních trendů v eGovernmentu II
Co nám odhalil Pilotní projekt Smart city Kladno
Ing. Pavel Rous, Statutární město Kladno
DLP – ochrana citlivých dokumentů v prostředí státní správy
Tomáš Hlavsa, Atos IT Solutions and Services, s.r.o.
Přínosy standardizace (otevřených) dat pro obce – praktické ukázky
Ing. Drahomír Chocholatý, MBA, Ministerstvo vnitra
Geografická data pro podporu rozhodování veřejné správy
Ing. Petr Dvořáček, Zeměměřický úřad
Standard výměnného formátu DTM a ISTI
RNDr. Eva Kubátová, Ministerstvo vnitra
Smart Prague: od konceptu k realizaci
Mgr. Dominika Šubáková, Ing. Jiří Peterka, Operátor ICT, a.s.
Setkání tajemníků městských a obecních úřadů (uzavřené jednání)
uvádí Ing. Jaromír Zajíček, MPA, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, o. s.
Diskuse
BISON – sdílený vývoj SW veřejné správy
Martin Hadrava, Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z.s.
ePortál – jednoduše a srozumitelně
Mgr. Radek Baloun, Asseco Central Europe, a. s.
Garantovaná geodata – základní pilíř DTM
Ing. Jiří Bradáč, Asociace podnikatelů v geomatice, z.s.
Smart projekty Hradce Králové
PhDr. Karel Vít, Ph.D., Magistrát města Hradec Králové
Co je nového v základních registrech
Obnova základního registru osob – ROS
Petr Hron, Roman Zemánek, ICZ a.s.
Otevřená data snadno a rychle a co rozhodně nedělat (nikdy)
RNDr. Jakub Klímek, Ph.D., Ministerstvo vnitra
UtilityReport – snadné, rychlé a on-line vyjadřování k existenci sítí
Tomáš Krejčí, HRDLIČKA spol. s r.o.
Portál občana jede téměř rok bez odstávky, jak je to možné?
Jan Vlasák, Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.; Václav Koudele, Microsoft, s. r. o.
Setkání Komise pro informatiku Svazu měst a obcí ČR a Komise Rady Asociace krajů ČR pro informatiku s členy Parlamentu ČR (uzavřené jednání)
uvádí Mgr. Jaroslav Střelák, Komise pro informatiku Svazu měst a obcí ČR
Diskuse, Ing. Marcela Pavlová, Bc. Václav Nebeský, Ministerstvo pro místní rozvoj; Mgr. Martin Kupka, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR; Ing. Karel Štencel, Český úřad zeměměřický a katastrální; Mgr. Jiří Čtyřoký, Ph.D., Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy; RNDr. Eva Kubátová, Ministerstvo vnitra; Mgr. Zdeněk Zajíček, ICT Unie, z. s.; Ing. Jiří Bradáč, Asociace podnikatelů v geomatice, z.s.; Ing. František Fejgl, Český plynárenský svaz; RNDr. Ivana Havlíková, Ing. Jiří Štochel, VITA software, s.r.o.; Ing. Filip Kadeřábek, Asseco Central Europe, a. s.
Datová platforma, první krok k SmartCity Hlavního města Prahy
Benedikt Kotmel, Jan Vlasatý, Operátor ICT, a.s.; Rostislav Babarík, Microsoft, s. r. o.
RÚIAN, další rozvoj, příprava ÚÚP
Ing. Jiří Formánek, Český úřad zeměměřický a katastrální
Diskuse a dotazy
Výsledky hodnocení Portálu občana
Ing. Jan Jarolímek, Ph.D., Ing. Miloš Ulman, Ph.D., Ing. Martin Lukáš, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze
Webové služby RÚIAN (představení editačních služeb, certifikace VITA, EGON služby ZR, příprava služeb pro editaci ÚÚP)
Kateřina Burešová, Český úřad zeměměřický a katastrální
Diskuse a dotazy
Diskuse a dotazy
Diskuse a dotazy
Informatizace samospráv v zemích V4 a vyhlášení výsledků soutěží Zlatý erb
Novinky v soutěži Zlatý erb pro rok 2019
Ing. Tomáš Holenda, Zlatý erb
Představení vítězů soutěže Zlatý erb SK
JUDr. Milan Galanda, Únia miest Slovenska
Přístupnost webu – co se (ne)daří
Radek Pavlíček, Masarykova universita v Brně
Portál občana a elektronické služby města
Jiří Kotisa, GORDIC spol. s r.o.
Elektronické veřejné služby
Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o.
Předávání druhých a třetích míst v jednotlivých kategoriích soutěží Zlatý erb CZ a prezentace oceněných projektů