Realizační tým

Sekretariát konference

Manažer konference: Blanka Brychtová

Adresa: U Svobodárny 1110/12, 190 00 Praha 9
Telefon: 284 001 284, fax: 284 818 027, e-mail: isss@isss.cz

Bližší informace o konání konference vám poskytne sekretariát konference ISSS každý pracovní den od 8.30 do 15.00 hodin.

Lidé

RNDr. Tomáš Renčín
výkonný ředitel konference
Mgr. Vojtěch Dvořáček
programový ředitel, koordinátor V4DIS
Marek Zubr
asistent
Blanka Brychtová
manažer konference, organizační zajištění
PhDr. Prokop Konopa
manažer komunikace
Kateřina Pánková
manažer pro VIP hosty, redakce sborníku
Mgr. Jan Brychta
technické zabezpečení
Simona Češková
registrace účastníků, doprava
Ing. Arnošt Hanzl
organizační zajištění
Roman Falhar, DiS.
soutěže, ubytování
Ing. Petr Palisa
webmaster, PPT prezentace
JUDr. Ing. Antonín Eliáš
časopis Obec a finance