Hlavní témata ISSS 2019

  • Jak dál v informatizaci veřejné správy – online služby pro občany a firmy, infrastrukturní projekty, efektivní a centrálně koordinované ICT ve veřejné správě, potřebná legislativa, nové výzvy
  • Další rozvoj efektivní komunikace občanů s veřejnou správou – Portál občana, snižování administrativy, elektronická identita, uživatelsky přívětivé služby
  • Digitalizace stavebního řízení, Digitální technická mapa ČR
  • Cloud, sdílení výpočetního výkonu, sdílené služby, mobilní technologie
  • Transparentnost veřejné správy, otevřená data
  • Kybernetická bezpečnost, ochrana osobních údajů
  • Chytrá města, AI, internet věcí, plné využití potenciálu moderních technologií
  • Financování projektů, veřejné zakázky, elektronická tržiště
  • Možnosti implementace zahraničních vzorů a zkušeností
  • Workshopy, panelové diskuse, příklady dobré praxe, populární soutěže

Další informace týkající se upřesněných okruhů témat a koncepce jednotlivých odborných bloků budou postupně zveřejňovány.